testimonial

Lex Voitus van Hamme

Waarom vindt u/SBA een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt belangrijk?

“De arbeidsmarkt vraagt om mensen die in staat zijn om het werk dat voorhanden is goed te verrichten omdat zij over de juiste skills beschikken, danwel dat deze skills op afzienbare termijn zijn te ontwikkelen. De wijze waarop die skills verworven zijn is veel minder relevant en kan op diverse wijzen zijn gebeurd. De genoten opleiding is daar slechts een aspect van.”

Hoe draagt u/SBA bij aan een op skills gerichte arbeidsmarkt?

“De SBA is momenteel bezig om het tekort aan apothekersassistenten mede met hulp van House of Skills op te lossen. Er moeten nieuwe doelgroepen worden aangesproken, waarbij gekeken wordt naar de skills, zowel aanwezig of nog ontwikkelbaar, en niet zozeer naar werkverleden en genoten opleiding. De zogeheten Paskamer die TNO gaat ontwikkelen met hulp van HOS speelt hierbij een belangrijke rol als selectieinstrument en een manier om de nascholing meer op het individu in te richten.”