23-09-‘21

Stuurgroep House of Skills

De stuurgroep van House of Skills is verantwoordelijk voor het programma . De stuurgroep geeft leiding aan het programma , is verantwoordelijk voor het in balans zijn van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten, voor het scherp houden van de visie en de realisatie van de maatschappelijke opdracht. Zo monitoren de stuurgroep-leden de resultaten zoals die voor de ontwikkelpaden zijn beoogd.

De stuurgroepleden zetten zich in om de skillsgerichte onderwijs- en arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam te realiseren met impact voor Nederland.   Zij leveren hiervoor input op lokale, regionale en landelijke tafels en in de eigen organisatie. Daarom stellen we de strategische partners van de stuurgroep House of Skills graag aan u voor.

House of Skills Stuurgroepleden:

 • Mw. Gaby Allard / mw. Elvire Biegel, ROC van Amsterdam
 • Mw. Simone Kukenheim / dhr. Marius de Beij, gemeente Amsterdam
 • Dhr. Martin Berendse, OBAMw.
 • Paulien Bongers, TNODhr.
 • Jan Pieter Daems, CNV Vakcentrale, voorzitter
 • Mw. Geert ten Dam / mw. Susan Nuijten, Universiteit van Amsterdam
 • Mw. Mirjam van Praag / dhr. Henri de Groot, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mw. Judith van der Hulst, Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN)
 • Dhr. Jeroen Zwinkels / dhr. Jeffrey van Meerkerk, ManpowerGroup
 • Dhr. Geleyn Meijer / dhr. Jean Tillie, Hogeschool van Amsterdam
 • Mw. Nina Tellegen, Amsterdam Economic Board
 • Dhr. Henk Markerink, voorzitter VNO-NCW West
 • Dhr. J Verwoort, Platform Economie MRAD
 • hr. H Krieger, Platform Economie MRA

In de Agendacommissie van de Amsterdam Economic Board is mw. Jopie Nooren, voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, portefeuillehouder House of Skills.

Gemeenten en provincies samenwerkend in Platform Economie MRA hebben voorgenomen aan te sluiten als strategisch partners van House of Skills in de stuurgroep.

Ontwikkelpaden en beoogde resultaten House of Skills 2021-2022

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief.

Meld je hier aan!